• Portal de transparència
    ALTAFULLA

Portal de transparència ALTAFULLA

L'Empresa MIXTA AIGÜES D'ALTAFULLA, S.A. assumeix com a principis essencials de la seva gestió: la transparència i la garantia de l'accés a la informació pública.

La Societat publica en la seva pàgina web d'una manera comprensible, estructurada i senzilla, informació rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. La informació s'actualitza periòdicament, atenent a les seves característiques, les possibilitats tècniques i mitjans disponibles.

Portal de transparència

ALTAFULLA

Versió APROVAT
Descarregar

Històric de versions

Versió Publicació