La nostra organització

Aigües d'Altafulla és una empresa constituïda a l’any 2006 per l'Ajuntament d'Altafulla i Aigües de Catalunya per gestionar el Cicle Integral de l'Aigua al municipi d’Altafulla.

Per això, el seu compromís passa per exercir la seva feina en totes les fases del cicle de l'aigua que siguin necessàries, des de la captació, transport, potabilització i distribució de l'aigua potable, a la gestió del clavegueram, la depuració de l'aigua residual i la devolució al seu medi natural tenint en compte el menor impacte possible a l'entorn.