Sistema de Gestió de Clients

El Sistema de Gestió de Clients (SGA) és un sistema d'informació que permet dur a terme els processos d'atenció al client, lectura, facturació i cobrament segons les directrius marcades pel titular del servei.

Es tracta d'un conjunt de mòduls inscrit en el Registre de la Propietat Intel·lectual i caracteritzat per la seva elevada capacitat de càlcul, flexibilitat, versatilitat i gran capacitat d'adaptació a situacions noves que permeten la posada en marxa del servei i la realització de tots els processos de gestió de clients.

Les noves necessitats dels clients, i més en particular d'Ajuntaments o altres formes d'Administració local i autonòmica, han anat conformant l'actual sistema. Aquests requisits resulten molt variats i amb freqüència van més enllà del simple cobrament. Els més destacables serien: 

  • El manteniment d'una informació correcta, actualitzada i verificada. Disposar d'un bon padró és imprescindible per a una bona gestió.
  • Utilització de sistemes de lectures de comptadors mitjançant terminals portàtils que inclouen mecanismes de telelectura de mòduls de radiofreqüència.
  • Renovació del parc de comptadors, emprant tecnologia d'avantguarda i informació actualitzada provinent del sistema de lectura i facturació, a fi de mantenir l'excel·lència de l'estat de les instal·lacions.
  • Utilització de sistemes de filtrat d'informació per determinar el volum a facturar a cada abonat, sobre el qual s'aplicarà l'estructura tarifària requerida pel titular del servei per molt complexa que aquesta sigui.
  • Portal web que satisfà els requisits legals exigibles a un servei d'aquestes característiques, des del qual els usuaris podran accedir a informació tant de caràcter general com personalitzada mitjançant serveis d'oficina virtual que faciliten les gestions telemàtiques dels clients, abonats i públic en general.
  • Versatilitat en l'accepció de mitjans de pagament.