Última Tecnologia

La gestió sostenible dels recursos hídrics és ja un dels majors reptes a què s'enfronta la societat actual. Aigües d'Altafulla té el repte diari de gestionar eficientment les seves xarxes analitzant milers de dades a l'any per assegurar l'eficiència del servei.

La nostra empresa és conscient de la responsabilitat que comporta gestionar un bé escàs com és l'aigua, un recurs de què depèn el desenvolupament dels territoris i el benestar de la societat, però els costos econòmics i energètics generats en els processos de producció, potabilització, transport i depuració tenen un elevat impacte el que exigeix una major eficiència a les empreses que gestionen el Cicle Integral de l'Aigua.

Per això, la contínua millora i evolució tecnològica que hem anat desenvolupant al llarg dels anys i la professionalitat dels seus treballadors ens han permès donar resposta a altres i a aquest nou repte.