Localització de fuites

Per Aigües d'Altafulla és prioritari maximitzar l'ús i la gestió d'un recurs bàsic com l'aigua i per això, posa l'última tecnologia al servei del Cicle Integral de l'Aigua per a localitzar, controlar i gestionar possibles fuites.

Per localitzar o prevenir possibles fuites s'utilitzen tècniques com la correlació, que és un mètode de treball que te com a objectiu la localització de les fuites a la xarxa d'aigua potable i la disminució de les pèrdues de la mateixa. Per això, la nostra empresa compta amb els mitjans més moderns del mercat tant en correlació acústica com en altres tecnologies com la sensorització de la xarxa amb la instal·lació de pre-localitzadors i l'estudi de tècniques basades en la imatge.

Per complir amb aquest repte Aigües d'Altafulla presta serveis de manteniment i optimització de les xarxes de distribució realitzant l'anàlisi dels consums nocturns mitjançant eines informàtiques pròpies, la recerca de fuites amb correladors i instal·lant prelocalitzadors de fuites.