Gestió de clavegueram

Cada gota d'aigua compte, no sols en la distribució sinó en el seu posterior recollida per al seu tractament. Per això, els treballs duts a terme per Aigües d'Altafulla a la xarxa de clavegueram tenen com a objectiu aconseguir que aquesta infraestructura estigui en perfecte estat de conservació i neteja a fi d'evitar embossos a la xarxa i fugues d'aigua.

Per a això, es realitzen els passos següents:

  • Redacció d'un pla de sanejament.
  • Elaboració de la cartografia de la xarxa de sanejament.
  • Inspeccions programada de col·lectors i canonades.
  • Servei permanent d'atenció d'emergències.

Per completar el Cicle Integral de l'Aigua és necessari recollir l'aigua i transportar-la a la planta de tractament i depuració per poder aprofitar-la novament o tornarà a la Natura en condicions òptimes. Les Estacions d'Aigües Residuals (EDAR) són les encarregades de recollir les aigües procedents de la xarxa de sanejament i les pluvials.

Xarxa de manteniment

Així com hi ha avaries en el subministrament, també a les xarxes de sanejament es produeixen embossos i ruptures. Per evitar la insalubritat i el mal olor, Aigües d'Altafulla  disposa dels equips especialitzats i de la tecnologia més puntera sent la seva atenció ràpida, directa i contundent.

Per a tot això, Aigües d'Altafullla disposa d'una moderna maquinària i d'un equip humà qualificat que s'encarrega que la xarxa de clavegueram compleixi adequadament la seva funció, realitzant exhaustius controls i neteja de les instal·lacions de forma contínua. La dita millora del servei ve justificada per la incessant necessitat de modernitzar aquest tipus d'instal·lacions en els nuclis urbans.