Sanejament

Quan l'aigua ha arribat a les llars i ha estat consumida comença un procés de recollida a través de les xarxes de clavegueram que la transporta fins a una planta de tractament (Depuradora) on és tractada per poder enviar-la novament a la Natura o utilitzar-la per a altres funcions.

Aigües d’Altafulla gestiona tota aquesta extensa xarxa de col·lectors i bombaments necessaris per recollir l’aigua residual generada al municipi i transportar-la a l’estació depuradora (EDAR) que Altafulla te conjuntament amb Tarragona.

Per altre banda Aigües d’Altafulla gestiona també alguna petita EDAR per a tractar les aigües generades en algun sector no connectat a la xarxa general de clavegueram, concretament l’Urbanització Brises del Mar.

D'aquesta manera, i en compliment del compromís adquirit amb el medi Ambient, garanteix que el tractament de l'aigua residual que arriba a les seves instal·lacions i el seu posterior abocament compleix amb les exigències legals vigents.

Tant és així, que les EDAR que gestionem estan capacitades per tractar el cabal necessari que necessita una població gràcies a què disposa de totes les tecnologies existents en el mercat.