Política d'Igualtat

Aigües d'Altafulla declara públicament el seu compromís en el desenvolupament i l'establiment de polítiques d'igualtat de tracte d'oportunitats entre dones i homes, així com en el foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de l'empresa, establint la igualtat entre homes i dones com a principi bàsic i estratègic de la nostra política empresarial.